Rødder – rodfrugternes historie

Problemstilling

Hvor kommer de spiselige rodfrugter fra? Hvordan har de udviklet sig til det, de er i dag? Hvordan dyrkes de? Hvordan anvendes de i madlavningen?

Præsentation og begrundelse

Ordet rødder kan betyde flere ting.

Et menneske stammer fra en bestemt egn eller land, familie eller slægt. Du er del af en historie om en slægt.

Det kan også være de rødder vi spiser. Hvide, brune, gule, lilla, røde og orange rødder. Tynde, tykke lange og korte rødder med grønne eller rødlige toppe. Rødderne bliver kaldt rodfrugter, selvom de er grøntsager. Rodfrugter stammer fra en slægt og har også en historie. De har rødder helt tilbage i oldtiden og har gennem tiden udviklet sig fra den vilde rod til de rødder vi kender i dag.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.
• Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

• Eleven kan begrunde valg af historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.
• Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier

INDEN FOR FAGET MADKUNDSKAB:
FØDEVAREBEVIDSTHED
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed.
• Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse
• Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse

• Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
• Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed

• Eleven kan vurdere fødevarers kvalitet
• Eleven har viden om kvalitetskriterier for fødevarer

MÅLTID OG MADKULTUR
Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
• Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer
• Eleven har viden om mad- og måltidskulturer

• Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer
• Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer

Materialer