Udvalgte Skoletube-værktøjer

  • Thinglink – gør et foto interaktiv med links til forskellige medier
  • Padlet – elektronisk tavle, hvor man kan tilføje links, tekst mm.
  • Tiki-Toki – tidslinjeværktøj med billeder og tekst
  • H5P – interaktive videoer med mulighed for quizzer, links mm.

Bemærk at Skoletube kræver UNI-login.