Gode rammer for historiebevistliggørelse hos de mindste

Hvordan kan vi skabe gode rammer for historiebevistliggørelse hos de mindste? I projektet Dannelsesbroen samarbejder vi med daginstitutioner, skoler og kulturarvsinstitutioner for at skabe de bedste rammer, der dels kan bygge bro i overgangen fra børnehave til skole, og dels kan koble kulturarv og kulturformidling sammen med leg og aktiviteter i børnehøjde.

I videoen kan du høre hvad Trille Møller Hougaard, pædagog i Søndermarkens Børnehus, tænker, at børnene ud af at deltage på aktivitetsdagen på Museum Give. Derudover møder du også Henrik Ottosen, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samt Celia Ekelund Simonsen og Rune Thøgersen Clark, Museumsinspektører ved Museum Give, der alle deler ud af deres erfaringer fra dagen.

 

Aktivitetsdag på baggrund af hæftet Bondebørneliv i gamle dage

I projekt Dannelsesbroen er der blevet afholdt en aktivitetsdag på Museum Give for børnehavebørn og skoleelever i Give. Aktivitetsdagen blev arrangeret i et samarbejde mellem Søndermarkens Børnehus, Grønborgvejens Børneunivers, 0-klasse på Firkløverskolen, Museum Give og Historielab og lå i forlængelse af udgivelsen af hæftet Bondebørneliv i gamle dage, der indeholder aktivitetsforslag til at arbejde med bondekultur, som den kunne have taget sig ud i begyndelsen af 1900-tallet set med børnenes øjne og gennem legens briller. Hæftet tager udgangspunkt i den formidling af jyske hedebønders kulturhistorie som Museum Give står for, og som børnehaver og skoler i Give bruger som omdrejningspunkt for deres arbejde med at kvalificere overgangen fra børnehave til skole.

Aktivitetsdagen og materialet til hæftet er en del af arbejdet i projektet Dannelsesbroen, som er et samarbejdsprojekt mellem børnehaver, skoler og museer i lokalområder i Vejle Kommune, lærer-/pædagoguddannelsen i Jelling og Historielab. I projektet arbejdes der ud fra følgende underspørgsmål:

  • Hvordan kan samarbejde omkring kultur, kulturarv og historie bidrage til de 5-9 åriges dannelse og udvikling af fællesskabsfølelse og personlig myndighed i overgangen mellem dagtilbud og grundskole?
  • På hvilken måde kan den pædagogiske og didaktiske faglighed bidrage hertil gennem samarbejde i lærende partnerskabsklynger mellem dagtilbud, indskoling, kulturinstitution samt pædagog- og læreruddannelsen?
  • Hvorledes kan denne viden og erfaringerne fra samarbejdet på tværs af dagtilbud, indskoling og kulturinstitution omsættes i konkrete praksisser og materialer, der dels understøtter arbejdet med de pædagogiske læreplaner og danne bro mellem disse og målsætningerne for grundskolen, og der dels kan komme pædagog- og lærerstuderende til gavn?

Kulturarv og kulturformidling ses som brobygger, hvor forskellige professioner og institutioner mødes og styrker samarbejdet, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes. Børnehaver, indskoling, museumsmiljø har arbejdet sammen om børns møde med kultur og kulturarv og derigennem skabt en fælles ”dannelsesbro”.

 

Tæt samarbejde om børns overgang fra børnehave til skole

I Give har der i mange år været en tradition for at arbejde tæt sammen om børns overgang fra børnehave til skole. Alle involverede kender hinanden, og derfor er det naturligt også at have kontakt, når det gælder andre former for samarbejder end børns overgang. Museum Give har ikke tidligere været direkte involveret i at kvalificere overgangen, men både i skolen og børnehaverne har der gennem årene været tradition for at besøge museet mindst én gang om året. Projekt Dannelsesbroen har således skullet understøtte et velfungerende samarbejde, der allerede eksisterede. I andre lokalområder i Vejle Kommune har opgaven i højere grad været at skabe rum for, at samarbejdet kunne opstå. I begge tilfælde har kulturinstitutioner virket som en katalysator for samarbejdets udvikling. Museum Give og andre kulturinstitutioner har repræsenteret et konkret sted, som kunne være omdrejningspunkt for at styrke og etablere samarbejdet, og med aktivitetsdagen har der været en konkret opgave, som de involverede parter kunne være fælles om at løse. Samarbejdet har både været båret at intentioner og visioner for den gode overgang, konkrete opgaver, der skulle løses og et konkret sted, som kunne skabe genkendelighed for børnene i både børnehave og skole.

5 gode råd til at komme i gang med lignende samarbejder

  • Overvej hvad der i jeres nærmiljø findes af egnede (kulturarvs)steder som kunne være ramme om fællesaktiviteter. Er der allerede nogle kontakter der kunne bygges videre på?
  • Vær åben for hvad samarbejdet byder af nye muligheder og hvordan det kan understøtte dagligdagens aktiviteter i institutionen.
  • Vær konkret og realistiske i jeres ambitioner for samarbejdet. Start med f.eks planlægning af fælles aktiviteter.
  • Inviter eventuelt mulige samarbejdspartnere på en kop kaffe og få en løs snak om hvilke muligheder der kunne være i et samarbejde. Hold måske jeres almindelige overgangsmøde på kulturinstitutionen.
  • Overvej hvilke aktiviteter der ville være oplagt at arbejde med før og efter en fælles aktivitetsdag, et besøg på (kulturarvs)stedet m.m.

Download hæftet Bondebørneliv i gamle dage her