Med HistorieLab på sommerskole

I uge 33 løb det nye udbud – Summer school – af stablen i Jelling, hvor 33 studerende fra forskellige uddannelser i UCL deltog. Udbuddet har titlen Cultural Heritage – a cross-disciplinary perspective: National Identity, Education & Pedagogy and Tourism & Economy. 

Sommerskolen

I år var pilotåret, hvor kurset blev udbudt for første gang. Ud fra de studerendes afsluttende evaluering og udmeldinger i løbet af ugen har vi fået en masse feedback, som vi skal bruge videreudviklingen af udbuddet i 2021.

De studerende fordelte sig på læreruddannelsen i Odense og Jelling, studerende fra serviceøkonomuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, og i løbet af ugen har de studerende arbejdet med tre forskellige (men sammenhægende) perspektiver på kulturarv, og hvordan man kan arbejde med det ud fra både koblingen til national identitet, et oplevelsesøkonomisk aspekt og i forhold til uddannelse/pædagogik.

Det er et 5 ECTS-point kursus, som UCL og HistorieLab har udviklet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, som også bidrog med to gæsteundervisere i løbet af ugen. Kurset udbydes og afvikles på engelsk, og det er udbudt på tværs i UCL og til eksterne institutioner samt til internationale partnere.