Læremidler til undervisning i demokrati og valg

Skal du lave undervisning om det kommende kommunalvalg? Så har HistorieLab en række spil og udgivelser, der kan hjælpe dig.

Omdan klasseværelset til forhandlingerne om 1915-grundloven. Eller lad eleverne forholde sig til monarki og ytringsfrihed, når de udarbejder deres egen nutidige grundlov. Dette er blandt mulighederne i HistorieLabs læremidler, som sætter fokus på demokrati og valg.

Temabog: Hvem skal bestemme?

I læremidlet Hvem skal bestemme?” sættes der fokus på, hvordan det danske demokrati er blevet til, og hvordan det har udviklet sig. Bogen er gennemillustreret og lægger gennem kildearbejde og udfordrende refleksionsspørgsmål op til, at eleverne bruger deres tilegnede viden og færdigheder til at forholde sig til beslutningsprocesser, demokrati, rettigheder og pligter. Klassesæt af bogen kan lånes af CFU’erne og er tilgængelig som e-bog.

Rollespil: Grundlovspillet

I dette rollespil om Grundloven 1915 sættes der særligt fokus på de samfundsgrupper, som var forment adgang til stemmeurnerne. Spillet er et debat- og dilemmaspil, hvor eleverne spiller forskellige politikere fra de fire politiske partier. Disse politikere skal forholde sig til og debattere forhold for ”de fem f’er” herunder disse samfundsgruppers muligheder for at opnå stemmeret.

Grundlovsgeneratorerne

Grundlovsgeneratorerne er to digitale læremidler, hvor eleverne skal tage stilling til konkrete cases fra fortid og nutid. På baggrund af den enkelte elevs svar skabes en personlig grundlov.