Demokrati – Hvem skal bestemme?

Problemstilling

Hvordan skal grundloven se ud i fremtiden?

Præsentation og begrundelse

Forløbet sætter fokus på det danske demokrati i fortid, nutid og fremtid, og den enkelte borgers/elevs indflydelse på dets udvikling. Omdrejningspunktet i forløbet er et af de væsentligste demokratiske nybrud i Danmarkshistorien, nemlig Grundloven 1915, hvor kvinder og tjenestefolk fik valgret.

Gennem bl.a. kildelæsning, refleksionsøvelser, online dilemmaspil og rollespil får eleverne en indsigt i 1915-grundlovens indhold og i, hvorfor den kom til at se ud, som den gjorde. På baggrund af denne forståelse bringes eleverne til at reflektere over og tage personligt stilling til, hvordan demokratiet skal udvikle sig i fremtiden.

Forløbet er udarbejdet af Jens Aage Poulsen og Nikolaj Petersen.

* Bemærk at e-bogen nu findes på http://www.historielab.dk//wp-content/uploads/2017/05/NV_grundlovsbog_LOW_100dpi.pdf - og ikke via linket nævnt i materialelisten *

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

• Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har forandret sig under forskellige sammenhænge
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

* Bemærk at e-bogen nu findes på http://www.historielab.dk//wp-content/uploads/2017/05/NV_grundlovsbog_LOW_100dpi.pdf - og ikke via linket nævnt i materialelisten *

Materialer

  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: Hvem skal bestemme? – om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden, findes på e-bog på http://fliphtml5.com/iagg/xxwz, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 2015 – forkortes HSB.
  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: ”Vejledning til bogen Hvem skal bestemme? – om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden”, http://historielab.dk/wp-content/uploads/2015/05/hvem-skal-bestemme-laerervejledning-1-udgave-endelig.pdf (besøgt 24/11 2015) - forkortes HSB-vejl.
  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: ”1915-grundlovsgenerator”, http://historieogkultur.ucl.dk/grundlov/1915.htm (besøgt 24/11 2015) – forkortes 1915-generator.
  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: ”Lærervejledning til 1915-grundlovsgenerator”, http://historielab.dk/wp-content/uploads/2015/05/1915-generator-laerervejledning-endelig.pdf (besøgt 24/11 2015) – forkortes 1915-vejl.
  • Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling: ”Grundloven 1915 – tekster”, http://historielab.dk/wp-content/uploads/2015/05/rollespil-grundloven-1915.pdf (besøgt 24/11 2015) – forkortes 1915-rollespil.
  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: ”Nutids-grundlovsgenerator”, http://historieogkultur.ucl.dk/grundlov/nutid.htm (besøgt 24/11 2015) – forkortes Nutidsgenerator.
  • Petersen, Nikolaj & Poulsen, Jens Aage: ”Lærervejledning til Nutidsgenerator”, http://historielab.dk/wp-content/uploads/2015/05/nutidsgenerator-laerervejledning-endelig.pdf (besøgt 24/11 2015) – forkortes Nutids-vejl.