Læs RADAR for den nyeste faglige viden indenfor historie- og kulturfagene

RADAR er HistorieLabs online historiedidaktiske tidsskrift. Her bringer vi dybdegående faglige artikler om den seneste forskning inden for historie- og kulturfagsdidaktik, med inspiration til hvordan det kan omsættes i praksis. Tidsskriftet henvender sig til lærere, formidlere, undervisere og studerende inden for historie- og kulturfag, der interesserer sig for feltets udvikling og muligheder.

Artiklen ‘Udvikling af historiekompetencer gennem museumsbesøg‘ giver bud på, hvordan man med en brugerstyret kompetencedidaktik kan gøre historieundervisningen mere vedkommende under museumsbesøg. Foto: Museumskoncernen ROMU

Faglige artikler med information og inspiration

Formålet med HistorieLabs historiedidaktiske tidsskrift RADAR er at omsætte faglig viden til praksis og skabe ny viden, der er relevant for uddannelser og formidlere. Det gør RADAR i form af faglige formidlingsartikler og videnskabelige artikler. De faglige formidlingsartikler bygger bro mellem resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og de personer, der i sidste ende skal omsætte viden til praksis. De videnskabelige artikler har derimod til formål at skabe ny anvendelsesorienteret viden og publicere forskningsresultater. Men fælles for begge typer artikler er, at de er baseret på et fagligt og veldokumenteret grundlag og skrevet i et formidlende sprog.

I RADAR finder du faglige artikler om den seneste forskning inden for historiefaget og formidling, og hvordan den anvendes i det praktiske arbejde.

I RADAR finder du faglige artikler om den seneste forskning inden for historiefaget og formidling, og hvordan den anvendes i det praktiske arbejde.

Klik videre til RADAR her

Foruden de artikler der løbende udgives, vil HistorieLabs historiedidaktiske tidsskrift RADAR et par gange årligt sætte særligt fokus på relevante temaer gennem temanumre. Temanumrene består af en række faglige formidlingsartikler skrevet af medarbejdere i centret og eksterne forfattere. Alle bidrag til temanumrene er skrevet specifikt til samlingerne. RADARs første temanummer ‘Historiebrug’ blev udgivet i marts 2018 og indeholder fem nye artikler, der sætter fokus på historiebrug som et centralt begreb i historieundervisningen og som et fænomen, der gennem de sidste år er blevet diskuteret blandt både historielærere og historiedidaktikere.

Skriv artikel til RADAR

Artiklerne skrives af HistorieLabs medarbejdere samt eksterne forfattere, og udgives løbende. Hvis du har lyst til at bidrage til tidsskriftet, kan du sende din artikel til RADARs redaktionsgruppe, som vil vurdere artiklen. Læs mere om retningslinjerne for artiklerne og kontaktinformationer her.

Artiklerne omtales også i HistorieLabs nyhedsbrev og publiceres, samlet i ét årsskrift, normalt gennem Tidsskrift.dk, som er Det Kgl. Biblioteks portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter.