Ny temaside samler indhold om Reformationen

I anledning af reformationsjubilæet har HistorieLab lavet en temaside om Reformationen. Her finder du både undervisningsforløb, film og andet relevant materiale, så du nemt kan gå i gang med undervisningen.

Har Luther æren for den danske velfærdsstat, eller er han i virkeligheden en formørket, religiøs radikal, som vi bør begrave dybt i fortiden? Reformationens og Luthers betydning diskuteres stadig.

temasiden finder du undervisningsforløb og læremidler, der lægger op til en undersøgende og spørgende tilgang til Reformationen. En undervisning hvor elevernes kompetencer til at stille relevante spørgsmål til fortiden og til at forstå og håndtere spor og fortællinger fra fortiden styrkes, samtidig med at de får indblik i Reformationens gennemførelse og betydning i Danmark.

Gå til temasiden her

Blandt indholdet finder du bl.a. undervisningsfilmene På sporet af Reformationen, som består af 5 korte film om Reformationens virkningshistorie til brug i undervisningen i udskolingen.

Se filmene her

Der bliver løbende tilføjet nyt indhold til siden.

Lancering af temasider

Temasiden om Reformationen er den første i rækken af HistorieLabs temasider, men flere er under udvikling. På temasiderne samler vi alle vores undervisningsforløb, læremidler, nyheder og andre relevante materialer inden for bestemte emner. Temasiderne kan derfor bruges til at danne overblik over de mange materialer, både til inspiration og direkte brug i undervisningen.