Reformationen

Har Luther æren for den danske velfærdsstat, eller er han i virkeligheden en formørket, religiøs radikal, som vi bør begrave dybt i fortiden?

Reformationens og Luthers betydning diskuteres stadig. Det er på én gang en anerkendelse af Reformationen som en væsentlig historisk begivenhed, og en bestræbelse på fortsat kritisk at undersøge og spørge til Reformationen og dens betydning i dag.

Her på temasiden finder du undervisningsforløb og læremidler, der lægger op til en undersøgende og spørgende tilgang til Reformationen. En undervisning hvor elevernes kompetencer til at stille relevante spørgsmål til fortiden og til at forstå og håndtere spor og fortællinger fra fortiden styrkes, samtidig med at de får indblik i Reformationens gennemførelse og betydning i Danmark.