Kirken i staten

Problemstilling

Hvordan skal forholdet mellem kirke og stat være?

Præsentation og begrundelse

I Danmark har den evangelisk-lutherske kirke en særlig status i landets grundlov. Hvor kan dette forhold have sit udspring, og hvordan skal vi forholde os til denne sammenkædning af det gejstlige og det verdslige i moderne tid?

I samarbejde med faget kristendomskundskab tages eleverne tilbage i tiden omkring renæssancen og via reformationen frem til Grundlovens indførelse i 1849. Eleverne vil fra forløbets start blive udfordret i egne holdninger og erfaringer med begreberne magt og tro. Udover almindelig tekstlæsning bliver eleverne præsenteret for både musikvideo, spillefilmklip, dokumentarfilm og kildearbejde.

På baggrund af denne forståelse bringes eleverne til at reflektere over og tage personligt stilling til, hvordan kirkens position i staten skal være i fremtiden.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har forandret sig under forskellige sammenhænge
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling


INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
KRISTENDOM
Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i kristendomens historie og folkekirken

LIVSFILOSOFI OG ETIK
Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
• Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål
• Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål

Materialer

  • Bulldog Productions (2008): 95 Theses Rap, http://genius.com/Bulldog-productions-95-theses-rap-lyrics
  • Danmark Riges Grundlov, Folketingets hjemmeside www.ft.dk (kan hentes som PDF) – fokus på § 4, 6, 66, 67, 68, 69 og 70
  • Poulsen, Jens Aage: Det historiske overblik – Renæssance og reformation (side 116-130), Gyldendal 2007 (DHO)
  • Historiefaget (www.historiefaget.dk): Tidsperioder – Renæssancen og Emner – Reformationen, Clio Online
  • Europa begynder at tænke (TV dokumentar, 45 min.), del af serien Europas historie og vist på DR Kultur d. 28/03 2011, kan evt. lånes på CFU
  • Till, Eric (2003): Luther. Spillefilm, som kan hentes via filmcentralen.dk (kræver UNI-login). Spilletid 2 t 3 min.
  • Martin Luther, liv og skrifter: Hjemmeside http://www.martinluther.dk/index.htm med kilder på dansk
  • Grue, Astrid: Folkekirkens placering i forhold stat og samfund http://www.faktalink.dk/titelliste/foki/fokiform , Faktalink 2011 (Folkekirkens placering)