Tag med på sporet af Reformationen

Skurk eller helt? Markering eller fejring? Hvad end vi tænker om Luther og Reformationen, kulminerer reformationsjubilæet i stor stil i dag, på dagen som regnes for den officielle reformationsdato. HistorieLab markerer dagen ved at lancere den første undervisningsfilm, i en serie på 5 korte film til brug i undervisning i udskolingen.

I den første undervisningsfilm om Reformationen møder vi Rikke, der er på sporet af Luther og Reformationen i Danmark. Rikke opsøger steder og personer, der kan give hende indblik i, hvordan Luther og Reformationen har påvirket udviklingen af vores samfund, og hvilken status og rolle Luther og Reformationen har i dag.

I den første film “Luther Lagkage” tager Rikke til reformationsfejring i Haderslev, hvor hun undersøger, hvad det er ved Reformationen, vi fejrer – hvordan vi fejrer den – og hvad forskellen er på at fejre og markere en begivenhed. I forlængelse heraf undrer Rikke sig over, hvorfor Luther både kan fremstilles som helt og som skurk i reformationsdebatterne.

Se filmen “Luther Lagkage” her

Undervisningsfilmene åbner for en række diskussioner, aktualiseringer og perspektiveringer og udfordrer vores forforståelser, pirrer vores nysgerrighed og lægger op til, at vi går undersøgende og spørgende til historien. De baner derved vejen for ikke blot at gentænke historien, men også måden hvorpå vi griber undervisningen i Reformationen an i grundskolen. I tilknytning til filmene vil der blive udarbejdet forslag til undervisningsforløb med opgave- og aktivitetsforslag samt lærervejledning.

Filmene er udviklet og produceret af HistorieLab i samarbejde med Alphafilm og Kommunikation.

Ny temaside om Reformationen

I forbindelse med reformationsåret, har HistorieLab lanceret en temaside om Reformationen. På temasiden finder du undervisningsforløb, undervisningsfilm og andet materiale, der knytter sig til Reformationen.

Gå til temasiden om Reformationen her