Reformationens døre

Problemstilling

Hvordan påvirker Martin Luthers reformation vores samfund i dag?

Præsentation og begrundelse

Undervisningsforløbet ’Reformationens døre’ er et tværfaglig forløb i den åbne skole med inddragelse af kristendomskundskab og historie. Forløbet er udarbejdet med inspiration fra et projekt i Vejle Provsti, hvor 95 døre udsmykkes af elever og kunstnere og udstilles i forbindelse med markeringen af 500 årsdagen for opslaget af Martin Luthers 95 teser. Uanset om man har mulighed for at samarbejde omkring reformationsjubilæet eller ej, er der i forløbet en oplagt mulighed for samarbejde med den lokale kirke og præst og dermed bibeholde den åbne skole som arbejdsramme. På baggrund af dette er det meningsgivende for eleverne at arbejde med reformationens betydning for det samfund, de lever i samt, hvordan deres dagligdag er påvirket af den religiøse og samfundsmæssige udvikling.

Undervisningsforløbet har fokus på reformationen og historiebrug. Undervisningen omhandler væsentlige aspekter i reformationen. Martin Luther vil være omdrejningspunkt i samspil med reformationen af kirken og dens betydning for udviklingen i Danmark. Eleverne får således viden og forståelse af historiske sammenhænge, som de kan bruge til at forstå og handle i deres samtid. Forløbet er rettet mod historieundervisningen på mellemtrinnet. Det lægger desuden op til tværfaglighed med kristendomskundskab inden for kompetenceområder Kristendom og filosofi og etik. I forløbet vil dette komme til udtryk i elevarbejdet, hvor eleverne skal reflektere over livsanskuelser og tilværelsesspørgsmål ud fra udvalgte sætninger fra ”de 95 teser”. Disse refleksioner skal bruges i den produktive del, hvor udsmykning af reformationens døre bliver forløbets læringsprodukt. I forløbet er dørene nogle konkrete fysiske døre, men man kan evt. i stedet arbejde med elektroniske døre som udsmykkes eller dørmodeller af papir eller pap.

I undervisningsforløbet er der hentet inspiration fra: http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther?sub=5232#chapter.
For at få adgang til materialerne på Clioonline kræves der abonnement og unilogin.

Undervisningsforløbet er udarbejdet af Melanie Julie Due, Lærke Pedersen og Frederikke Schmidt Sørensen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE:

HISTORIEBRUG:
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
• Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNGSFORSTÅELSE
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien
• Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder

KRISTENDOMSKUNDSKAB:

LIVSFILOSOFI OG ETIK:
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
• Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning
• Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål

KRISTENDOM:
Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.
• Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold.
• Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold.

Materialer