Historiedidaktik 2020-23

Læs om projektet Historiedidaktik 2020-23 som er et internt projekt i HistorieLab, hvor formålet er at finde frem til resultater inden for vidensformer i historiefaget, historisk bevidsthed som begreb og fænomen samt et perspektivskifte til fortidsblik, der kan danne rammen for en udgivelse af mere formidlingsmæssig karakter.

Projektet Historiedidaktik 2020-23 er blevet til på baggrund af erfaringer og undersøgelser under HistorieLabs projektperiode i årene 2014-18, hvor der blev undersøgt udvalgte delfagligheder, der kan forbindes med historie som skolefag i forskellige “praksisområder”.

Det er således, at der typisk er forskellige forventninger til/forestillinger om, hvad historie som fag i skolen er afhængigt af – det være sig om man spørger i forskningsfeltet (teoretisk praksis), i læreplaner/styredokumenter, blandt fagligt ”meningsudvekslere” (retorisk praksis) og i undervisningen, når elever og lærere udfører faget (kulturel praksis).

Projektet Historiedidaktik 2020-2023 er et internt projekt i HistorieLab med deltagelse af Heidi Eskelund, Loa Bjerre og Jens Aage Poulsen.

Projektets formål

Projektgruppen er optaget af, hvordan disse forskellige opfattelser virker afhængigt/uafhængigt af hinanden. For at kunne få øje herpå, benyttes ”delfagligheder” som konkrete optikker. Projektgruppen undersøger fra hvert deres ståsted (delprojekter) på aspekter vedrørende 1) Perspektivskifte til fortidsblik, 2) Historisk bevidsthed som begreb og fænomen og 3) Vidensformer i faget. Projektgruppen arbejder i tre særskilte delprojekter, men afholder løbende møder, hvor der drøftes, stilles spørgsmål og erfaringsudveksles. Målet for projektet er, at finde frem til resultater, der knytter de tre projekter sammen med henblik på en udgivelse af mere formidlingsmæssig karakter. Undervejs har projektgruppen løbende udgivet flere forskningsartikler og deltaget med arbejdet i forskellige faglige sammenhænge.