Historiekanon – undervisningsfilm

Undervisningsfilmene på denne side er hentet fra Historiekanon.com.

Historiekanon.com er skabt på baggrund af Den Danske Historiekanon (2006).

Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film. Det tilhørende undervisningsmateriale er udarbejdet af Tanja Andersen, historielærer, med støtte fra HistorieLab.

Gå til undervisningsforløbene her
07:26
Statskuppet 1660
Se forløbet her
08:39
Stavnsbåndets ophævelse
Se forløbet her
08:04
Stormen på Bastillen & Københavns bombardement
Se forløbet her
08:10
Ophævelse af slavehandlen
Se forløbet her
08:02
Grundloven 1849 & Systemskiftet 1901
Se forløbet her
08:12
Stormen på Dybbøl 1864 & Genforeningen
Se forløbet her
08:03
Slaget på Fælleden
Se forløbet her
08:00
Kvinders valgret
Se forløbet her
08:35
Kanslergadeforliget
Se forløbet her
08:08
Augustoprøret og Jødeaktionen 1943
Se forløbet her
08:01
FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder
Se forløbet her
08:13
Energikrisen 1973
Se forløbet her
09:14
Murens fald
Se forløbet her
08:07
Maastricht 1992
Se forløbet her
08:29
11. september 2001
Se forløbet her