Magt

Problemstilling

Hvad skal vi i grunden med en konge?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

I dag er der i Danmark indskrænket monarki, der betyder, at kongen reelt set ikke har magt. Men kongehuset består trods dette. At kongehuset er en kulturinstitution, kan der ikke herske megen tvivl om, men hvorvidt det har sin relevans i et moderne demokrati er en helt anden sag.

Eleverne skal i dette forløb arbejde med enevælden og magten i enevælden og opnå forståelse for, hvorledes magtforholdene under enevælden blev forskubbet og i sidste ende førte til demokrati.

Eleverne skal bruge denne historiske viden sammen med viden om ideologier til at debattere kongens rolle og betydning i et moderne demokrati og skal blandt andet sammenligne kongens magt før, under og efter enevælden.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion


SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer
• Eleven har viden om demokrati og andre styreformer
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan finde relevante kilder
• Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

Materialer