Terrorisme – mennesket bag handlingen

Problemstilling

Hvad motiverer mennesker til at udføre terrorhandlinger?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

Eleverne skal i dette forløb arbejde med terrorisme. Forløbet tager udgangspunkt i 11. september 2001, hvor eleverne skal have noget forforståelse med selve begivenheden, men også tilegne sig viden om andre terrorangreb. Der er i den forbindelse fokus på årsagerne eller motiverne bag terrorangrebene, men eleverne skal også i forbindelse med analyse af statistik om terror arbejde med hvem, der gennem tiden har været bagmænd til terror. I den forbindelse vil eleverne få en forståelse for, hvordan terror har ændret sig igennem den 20. århundrede både i forhold til midler, mål og bagmænd.

Sidst i forløbet arbejder eleverne med et portræt af den danske Victor, der i en alder af 22 år endte sit liv som selvmordsbomber for IS og se på, hvad der lå til grund for denne radikalisering af en ung dansk mand. På baggrund af dette skal eleverne udarbejde en Glogster, der skal fungere som en informationsflyer til skolens personale.
Såfremt eleverne har arbejdet med forløbet ”Historie(mis)brug og konsekvenser” kan modul 1 undlades, da de moduler går igen i begge forløb.

Det er så nemt at se ensidigt på terrorisme og skyde det hen som en ”ond handling”, men i et mere nuanceret perspektiv er det vigtigt at forstå, at der er flere sider af den samme sag. Hvis eleverne skal kunne forstå terrorismens væsen, må de først og fremmest forstå de mennesker, der står bag. Herunder deres motiv og mål.
Forløbet lægger op til, at man også kan arbejde med det i kristendomskundskab, hvor man kunne knytte begreberne pligtetik og nytteetik til problemstillinger omkring terror. Det kunne fx være nytteetikken og pligtetikkens syn på terror, eller man kunne inddrage islam som lovreligion sat over for kristendommen som sindelagsreligion.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag

INDEN FOR FAGET SAMFUNDSFAG:

SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

• Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen
• Eleven har viden om socialisering
• Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
• Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse
• Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling
• Eleven kan tolke enkel statistik
• Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger

Materialer

 • Kjær, Sidse: ”11. september 2001”, Den danske historiekanon, 2016, https://www.historiekanon.com/se-film
 • TV2-Nyhederne, 11. september 2001, uploadet af Helsingsund på Youtube 12. maj 2008, http://www.youtube.com/watch?v=id56r8iLeYc
 • TV2-Nyhederne: Her er de 10 blodigste terrorangreb i historien, den 17. december 2014, http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-12-17-her-er-10-af-de-blodigste-terrorangreb-i-historien
 • dr.dk/nyheder: Hvad er terror? – de tre grundformer, http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2001/Terrorisme%20og%20terrorister/154.htm
 • Datagraver.com: PEOPLE KILLED BY TERRORISM PER YEAR IN WESTERN EUROPE 1970-2015, http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970-2015
 • Jørgensen, Steen A: Overblik: 50 års dødelige terrorangreb i Europa – det var værre i 70'erne og 80'erne, Jyllandsposten.dk, 2016, http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8532329/overblik-50-aars-doedelige-terrorangreb-i-europa-det-var-vaerre-i-70erne-og-80erne/
 • Gotfredsen, Kaare og Vesterlund, Peter Eggert: Viktors hellige krig, TV2-dokumentar, 2016, http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Victors%20hellige%20krig&orderby=title&SearchID=53d19eb7-e4ad-4b73-865e-782891b1419b&index=1
 • Bergmann Anders & Braagaard Natali: OVERBLIK: Victor i hellig krig - en syrienkrigers vej til martyrdom, TV2-nyhederne.dk, 2016, http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-17-overblik-victor-i-hellig-krig-en-syrienkrigers-vej-til-martyrdom
 • Faurholt-Sehested, Mette: Victors store forvandling: Fra stille dreng til selvmordbomber for Islamisk Stat, bt.dk, 2016, http://www.bt.dk/danmark/victors-store-forvandling-fra-stille-dreng-til-selvmordbomber-for-islamisk-stat
 • Fauli, Søren: Manglen på fællesskab gør mennesker til terrorister, Politiken.dk, 2015, http://politiken.dk/debat/art5567716/Manglen-p%C3%A5-f%C3%A6llesskab-g%C3%B8r-mennesker-til-terrorister
 • Andersen, Tanja: Nyheden den 11. september, 2017. (bilag 1)
 • Andersen, Tanja: Terrorangreb i historien, 2017. (Bilag 2)
 • Andersen, Tanja: Sandheden om terror, 2017. (bilag 3)
 • Andersen, Tanja: Kategorisering, 2017. (Bilag 4)
 • Spliid og Normann: Terror-brud, 2017 (Bilag 4)
 • Andersen, Tanja: Socialisering og identitet, 2017. (Bilag 5)
 • Andersen, Tanja: Portræt af en terrorist, 2017. (Bilag 6)