Er prostitution nødvendig?

Mens nogle mente, at man skulle bekæmpe prostitutionen, mente andre, at prostitutionen var nødvendig.

I løbet af 1800-tallet blev det diskuteret, om det var retfærdigt, at det kun var den kvindelige prostituerede, der skulle kontrolleres og straffes for at sælge sex, mens deres mandlige kunder slap for straf. I 1861 skrev lægen Sophus Engelsted en bog om spredningen af kønssygdomme og prostitutionens andel i det.

Kildeteksten nedenfor er et uddrag af Engelsteds bog, hvor han skriver om mandens og kvindens ansvar.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

”Når man undersøger af årsagerne til prostitutionen og den spredning af kønssygdomme som følger med, må man vist nok komme til det resultat, at det er meget uretfærdigt, at man kun plejer at se kvindens som den skyldige ….

Vi er dog nødt til, når resultatet af undersøgelserne skal være direkte praktiske foranstaltninger – for øjeblikket at se bort fra mændenes andel, og næsten udelukkende at være opmærksomme på kvinderne, fordi de er de eneste, som kan underkastes kontrol under vores nuværende samfundsforhold. ….”

Kilde 2

Det var især politiet og en del af landets læger der mente, at kontrol med de prostituerede var den bedste løsning på kønssygdommenes spredning.

Mange mente, at mænd havde lyster, som ikke kunne styres. Det var derfor bedre, at der var prostituerede, så mændene kunne få deres lyster stillet hos kvinder, der alligevel var usædelige. De kvinder skulle man så holde øje med, så mændene ikke blev smittet med kønssygdomme.

Kilden nedenfor er et citat fra en læge, Vilhelm von Rosen, som også var valgt til Folketinget. I 1863 holdt han en tale i Folketinget om prostitutionen i Danmark. Her afviste han, at man for samfundets sædeligheds skyld, skulle bekæmpe prostitutionen. Han mente nemlig, at prostitutionen var nødvendig. Citatet er pædagogisk bearbejdet.

”Hvad er nemlig sagens sammenhæng? Det er den, at der i samfundet ulmer visse lyster, og onde instinkter, som man ikke kan få stoppe, og som, når de ikke skaffes luft på en eller anden måde, med magt ville bryde igennem. Men prostitutionen er netop sådan en sikkerhedsventil for sædeligheden. ”

Kilde 3

Kildebilledet er et fotografi fra 1906, der er taget på en bar i København. Kvinden der sidder, er klædt i en hvid kjole, som mange af de prostituerede havde på dengang. Omkring hende sidder en flok sømænd.

Tryk på billedet for at se en større udgave af billedet i en ny fane

 

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag af: Om Foranstaltningerne mod Udbredelsen af veneriske Sygdomme i Kjøbenhavn, C. A. Reitzels Forlag, s. 22-28 & 30.

Kilde 2 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Rigsdagstidende 1862-63, Folketinget, 4584.

Kilde 3 er et fotografi fra 1906. Foto gengivet med tilladelse fra Københavns Stadsarkiv.