Hvorfor forsvandt nordboerne?

Ca. 400 år efter Erik den Røde bosatte sig på Grønland, forsvandt den nordiske beboelse af Grønland. Arkæologiske spor af de 2 nordiske bygder, Østerbygden og Vesterbygden, viser, at omkring år 1400 var der stort set ingen nordboere tilbage i Grønland.

I løbet af 1300-1400-tallet forsvandt nordboerne fra Grønland. I den periode blev klimaet i Grønland koldere. Det betød, at det blev svært at drive landbrug. Det var den vigtigste grund til, at nordboerne efterhånden forlod Grønland. Måske er der også andre.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde 1

I 1340’erne blev den norske præst, Ivar Bardarson, sendt til Grønland for at se, hvordan det stod til med kirkens gods. Han konstaterede, at der ikke længere boede nordboere i Vesterbygden. Teksten nedenfor blev mundtligt fortalt af præsten og nedskrevet i 1300-tallet.

“Fra Østerbygd og til Vesterbygd er der 12 sømil (ca. 22 km), hvorimellem alt er ubebygget. I Vesterbygd står en stor kirke, som hedder Stensnæs kirke. Den kirke var en tid domkirke og bispesæde. Nu har skrællinger lagt hele Vesterbygden øde. Der er nok heste, geder, okser og får, men ingen folk, hverken kristne eller hedninge.”

Kilde 2

En islandsk kilde fra 1379 fortæller:

“[…] skrællingerne (grønlænderne) overfaldt nordboerne. De dræbte 18 og tog to drenge som trælle.”

Kilde 3

På Grønlands Nationalmuseum i Nuuk giver en planche denne forklaring på, at nordboerne forsvandt:

“I dag mener man, at der er to grunde til, at nordboerne forsvandt:

  1. De økonomiske og politiske forhold i Skandinavien (Danmark, Norge og Sverige) ændrede sig. Det betød, at interessen for luksusvarer, man skaffede sig fra Grønland, blev mindre.
  2. Klimaforandringer i løbet af 1300-tallet. Klimaet blev køligere. Det betød, at det blev sværere at drive landbrug. Samtidig voksede mængden af drivis på havet. Det gjorde det vanskeligere for skibene at navigere.”

 

Kilde 1 er et sprogligt bearbejdet uddrag af ”Det gamle Grønlands Beskrivelse”, Jónson, 1930.

Kilde 2 er fra Erik Erngaard: Grønland i tusinde år. Sesam 1982.

Kilde 3 er fra en planche fra en udstilling på Grønlands Nationalmuseum, Nuuk.