Alle kilder i temaet: 1. Hvem var der først?

De første mennesker på Færøerne
Der er fundet tegn på, at der har været mennesker på Færøerne fra 300-tallet – og måske endda tidligere. I 600-tallet sejlede irske munke til øerne for at leve i ensomhed. På det tidspunkt var der ikke andre mennesker på Færøerne.
Sagaerne
De islandske sagaer er nogle af de ældste skrifter, som fortæller om den nordiske historie. Men nogle historikere mener, at man kun kan læse sagaerne som fiktion, og at de ikke kan bruges som historiske kilder.
Hvem kom først til Grønland?
For omkring 4.500 år siden indvandrede et folk fra det nordøstlige Canada til det nordlige Grønland. Efterhånden bredte de sig ned langs den nordøstlige kyst af Grønland. Menneskene levede sammen i små grupper.

De første mennesker i Grønland
Der har levet mennesket i Grønland i over 4500 år.
Erik den Røde fandt Grønland
Selvom der havde levet folk i Grønland i flere tusinde år, plejer man at sige, at det var den norske viking, Erik den Røde, der ”fandt” Grønland.
Hvorfor forsvandt nordboerne?
Ca. 400 år efter Erik den Røde bosatte sig på Grønland, forsvandt den nordiske beboelse af Grønland. Arkæologiske spor af de 2 nordiske bygder, Østerbygden og Vesterbygden, viser, at omkring år 1400 var der stort set ingen nordboere tilbage i Grønland.
Opdagelsen af Amerika
Leif den Lykkelige levede omkring år 1000. Han var søn af Erik den Røde. Han sejlede fra Grønland mod syd-vest og nåede til, hvad der blev kaldt Vinland, hvor han opholdt sig et par år.
Atlantisk imperium
I 1260’erne blev den norske kong Håkon også konge over Færøerne, Shetlandsøerne, Orkneyøerne og Grønland. I 1262 besluttede de islandske høvdinge på altinget at give sig ind under den norske konge. Og Island blev en provins under den norske konge.
Langt mod nord
I middelalderen mente man, at midten af verden havde et tempereret klima. Rejste man nordpå, blev der koldere og koldere. Her var det umuligt at bo. Det kunne man heller ikke, hvis man rejste sydpå, hvor der blev varmere og varmere.
Pesten
I begyndelsen og i slutningen af 1400-tallet hærgede pest-epidemier Island. Mindst 50 % af befolkningen døde af sygdommen. I nogle områder døde 80-90 %.
Nordmænd til Island
I slutningen af 800-tallet var der uro og konflikter mellem de norske høvdinge.