Skansen

Den færøske søhelt Magnus Heinason overtalte omkring 1580 den danske konge til at opføre en fæstning ved indsejlingen til Torshavn. Den skulle beskytte byen mod overfald fra sørøvere. Skansen blev udbygget flere gange og fik sin nuværende udformning i 1790.

Niels Andreas Christian Andersen var sorenskriver, dvs. overformynder og ledende embedsmand på Færøerne i slutningen af 1800-tallet. På baggrund af grundige kildestudier skrev han i 1895 ‘Færøerne 1600-1709’. Uddraget her er om skansen ved Torshavn.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde

”Stedet for skansens anlæg var for så vidt heldigt valgt. Skansen beherskede begge indløb til byen, og der var godt udkig til alle sider. Men da værdierne lå i bygningerne på Tinganæs, var disse jo stærkt udsatte, når sørøvere eller andre fjender var kommet forbi skansens kanoner, som ikke kunne række så langt. […]

I 1634 kom således en engelskmand sejlende forbi. (Besætningen på skansen) vidste ikke, om han var en sørøver. Derfor skød de fire-fem skud efter ham. Det påvirkede ham ikke. Han ville ikke sænke sejlene og kaste anker. Når man således som engelskmanden kunne gøre nar af skansen og sejle forbi den uden at blive ramt, må den ikke have ydet noget godt forsvar og værn mod fjender.”

 

N. Andersen: Færøerne 1600-1609. København: G.E.C. Gad. S. 255-256.