Alle kilder i temaet: 2. Færøerne under monopolet, 1550-1800

Torshavn
Niels Andreas Christian Andersen var sorenskriver, dvs. overformynder og ledende embedsmand på Færøerne i slutningen af 1800-tallet. På baggrund af grundige kildestudier skrev han i 1895 "Færøerne 1600-1709". Uddraget her er om Torshavn.
Torshavn i 1700-tallet
Et billede af byen.
De udstødte i Torshavn
Jørgen Landt (1751-1804) var dansk præst. I 1791 blev han præst på Færøerne. Da han i 1798 kom tilbage til Danmark og blev præst på Bornholm, skrev han en stor bog om Færøerne.

Smugleri
Færingerne måtte kun handle med danske og norske købmænd. Denne monopolhandel betød, at færingerne ofte manglede varer. For at klare sig forsøgte mange færinger at handle med skippere fra andre lande.
Skansen
Den færøske søhelt Magnus Heinason overtalte omkring 1580 den danske konge til at opføre en fæstning ved indsejlingen til Torshavn. Den skulle beskytte byen mod overfald fra sørøvere. Skansen blev udbygget flere gange og fik sin nuværende udformning i 1790.
Billeder fra Færøerne
I 1790’erne udarbejdede C.L.U. Born kort over Færøerne. I hjørnerne af kortene fik han lavet billeder af livet på øerne.