Fordanskning

I 1849 fik Danmark en grundlov, hvor der blev indført en form for demokrati. På Færøerne blev Lagtinget genoprettet i 1852. Det skulle styre øerne som et dansk amt og med en dansk amtmand.

I den færøske politiker Høgni Hoydals bog ”Myten om rigsfællesskabet” fra 2000 kan man bl.a. læse følgende om, hvad grundloven fik af konsekvenser på Færøerne.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Teksten er bearbejdet:

“[… ] færingerne skulle gøres danske. De senere skole- og undervisningsordninger signalerede helt klart, at den danske ”højkultur” skulle overetage den færøske bonde- og almuekultur.

Det betød blandt andet, at alle færøske børn skulle lære på dansk at opremse den danske kongerække, de danske planter og dyreliv og de danske købstæder i nøjagtig rækkefølge – uden nogensinde at have været udenfor deres færøske hjembygd. Det fortsatte helt op i 1950’erne.

Færøske navne og betegnelser blev i det officielle sprog fortsat omskrevet til danske udgaver, hvilket endnu føre til meget begrebsforvirring og ufrivillig komik. Den færøske ø “Mykines”, som på færøsk betyder noget i retning af “næsset med gødning fra køer”, blev på dansk til “Myggenæs”.”

 

Bearbejdet uddrag fra Høgni Hoydal (2000). Myten om rigsfællesskabet – vejen til en selvstændig færøsk stat. Danmark: Linhardt og Ringhof, side 18.