Alle kilder i temaet: 5. Bevidste færinger, 1850-1945

Skole og undervisning
I 1814 blev der indført syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Men loven gjaldt ikke på Færøerne. Danskeren Jørgen Landt (1751-1804) var i 1790’erne præst på Færøerne. I 1800 beskrev han undervisningen på øerne.
Dårligt for Færøerne
Fra 1200-tallet havde den norske konge overhøjheden over Færøerne, Island og Grønland. I 1300-tallet kom de tre landområder under den danske trone. Efter freden i Kiel i 1814 måtte den danske konge afgive Norge til Sverige, men Færøerne, Island og Grønland fulgte ikke med.
Simple almuefolk
I Danmark var kongen enevældig. Der var en regering, men kongen skulle godkende, hvad regeringen ville have gennemført. Sådan havde det været siden 1660. I 1816 godkendte kongen, at de færøske lagting blev nedlagt. Lagtinget havde siden middelalderen bestemt og administreret mange af de færøske love. Dermed mistede færingerne indflydelse.

Monopolhandel
Den Kongelige Færøske Handel blev oprettet i 1709. Kompagniet fik monopol (eneret) på handelen med Færøerne. Monopolets folk kunne være grove over for færingerne.
Færøske sprog
Opfattelsen af, at Færøerne var en nation, der havde eget sprog, kultur og historie, blev stærkere i løbet af 1800-tallet.
Forsvar det færøske
Den 26. december 1888 mødtes færøske mænd i Landstingssalen i Torshavn. Her vedtog man en række krav, der skulle forsvare det færøske sprog og færøske skikke:
Fordanskning
I 1849 fik Danmark en grundlov, hvor der blev indført en form for demokrati. På Færøerne blev Lagtinget genoprettet i 1852. Det skulle styre øerne som et dansk amt og med en dansk amtmand.
Boligen på Færøerne
Lægen Peter Ludvig Panum (1820-1885) beskrev i midten af 1800-tallet boligforholdene på Færøerne. Som læge besøgte han øerne under den store mæslinger-epidemi i 1886.