Monopolhandel

Den Kongelige Færøske Handel blev oprettet i 1709. Kompagniet fik monopol (eneret) på handelen med Færøerne. Monopolets folk kunne være grove over for færingerne.

Christian Garde (1803-82) var født på Lolland. Fra 1829 til 1840’erne var han præst på Færøerne. Han skrev, hvordan monopolets folk brugte skældsord, trusler og endda var voldelig over færingerne på handelsstedet Klaksvig.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

”Jeg har mange gange i mit indre været forarget over den skånselsløse måde, hvorpå disse naturmennesker er blevet behandlet. […] Når jeg blev vidne til, at de fødekorn som de havde haft held til at få for høje priser 5-6 rigsbankdaler for byg og 6-7 rigsbankdaler for rug (ofte hele fortjenesten af mange ugers slid og slæb), var muggent, næsten uspiseligt. Når jeg hørte, hvorledes deres retfærdige klager var besvaret med spot og skældsord. Når jeg så, at det altid gik mest ud over de fattige, dels fordi de på ingen måde kunne henføres til fine folk. Og dels fordi de ikke, som de rige, kunne benytte sig af det heldige øjeblik, når kramboden er forsynet, og det gode korn er for hånden. Da tænkte jeg ofte i mit stille sind: O, gid at den gode konge kunne se, hvorledes hans undersåtter, hans ham så hengivne undersåtter, bliver behandlet af den handel, han har overtaget til landets bedste!”

 

Kilde er bearbejdet efter C. B. Garde: Et par Ord om den kongelige færøske Handels Bestyrelse. C.A. Reitzel, København 1841.