Simple almuefolk

I Danmark var kongen enevældig. Der var en regering, men kongen skulle godkende, hvad regeringen ville have gennemført. Sådan havde det været siden 1660. I 1816 godkendte kongen, at de færøske lagting blev nedlagt. Lagtinget havde siden middelalderen bestemt og administreret mange af de færøske love. Dermed mistede færingerne indflydelse.

I 1830’erne blev der oprettet fire stænderforsamlinger i Danmark. De skulle rådgive den enevældige konge. Færøerne kom under stænderforsamlingen i Roskilde. I 1840’erne henvendte færingerne sig til stænderforsamlingen. De ønskede, at Færøerne fik deres egen stænderforsamling.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Stænderforsamlingen i Roskilde nedsatte et udvalg, der afslog med denne begrundelse:

“Færøernes beboere, som kun udgør ca. 7.000 individer, består udelukkende af simple almuefolk, der helt mangler højere (ud)dannelse. En repræsentation [dvs. kommunalråd], valgt af dem, vil utvivlsom savne den nødvendige indsigt og dygtighed, som skal være til stede i en stænderforsamling […].”

Kilden er bearbejdet fra Hans Jacob Debes: Færingernes land. 2001.