Forsvar det færøske

Den 26. december 1888 mødtes færøske mænd i Landstingssalen i Torshavn. Her vedtog man en række krav, der skulle forsvare det færøske sprog og færøske skikke:
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

“- færøsk sprog skal være undervisningsfag i skolen, så snart der er blevet fremskaffet skolebøger på færøsk.
– i historieundervisningen skal der lægges vægt på Færøernes historie.
– al udenadslære på dansk i kristendomsundervisningen skal ophøre. I stedet skal det læste gengives på færøsk.
– præsterne skal have ret til at bruge det færøske sprog både inden- og udenfor kirken.
– færøsk sprog skal have fulde rettigheder i alle offentlige anliggender.
– der bør arbejdes for at oprette en færøsk folkehøjskole.”

Fra Jón Th. Thór (m.fl.) (2012): Naboer I Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland, s. 419-420