Skole og undervisning

I 1814 blev der indført syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Men loven gjaldt ikke på Færøerne. Danskeren Jørgen Landt (1751-1804) var i 1790’erne præst på Færøerne. I 1800 beskrev han undervisningen på øerne.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

”I et land som Færøerne, hvor der ikke er en eneste landsbyskole eller skoleholder, skulle man vel ikke formode andet, end at der må herske et grueligt barbari og vankundighed især i religion. Og dog kan jeg forsikre, at sådan forholder det sig ikke på Færøerne. […]

Forældrene underviser selv deres børn. Og det kan vel ikke nægtes, at, hvor denne undervisning finder sted, er den det mest naturlige og gavnligste bøde for børnene og forældrene […].

Skulle nogle få forældre mangle tid og evne til selv at give deres børn den højst fornødne undervisning i læsning, da er det dem ikke vanskeligt at overtale en naboven eller -veninde til at hjælpe dem med dette arbejde. […]

Mange kan ikke alene læse, men de kan også skrive. […]”

 

J. Landt: Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne, 1800. 1965.