Grundtvig om Island

I 1800-tallet var ideen om nationen og det nationale vigtigt. Et folk, der havde et fælles sprog, historie og kultur blev set som en nation. Mange mente, at det var bedst, at hver nation havde sin egen stat, dvs. en nationalstat.

Islandsk blev set som det oprindelige nordiske sprog, der senere var delt i svensk, norsk og dansk. Derfor måtte Island også være stedet, hvor nordisk kultur var opstået, syntes mange.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

I 1841 skrev digteren og præsten N.F.S. Grundtvig om islændingene:

”At selv på den golde ø i Ishavet, hvor ploven aldrig går, hvor ingen skove grønnes, og ingen nattergal slår, hvor vinteren er lang og mørk, og det daglige liv fattigt. Selv der kunne en sådan rig, naturlig og levende dannelse af menneskelivet en indvortes fylde og udbrede en glans derover, som tit fattes ikke blot i de dejligste lande, men ved de prægtigste hoffet og på de berømte højskoler.”

Søren Mentz: Den islandske revolution. Aarhus Universitetsforlag. Danmark 2017, s. 22