Alle kilder i temaet: 6. Vejen mod islandsk selvstændighed, 1800-1944

Grundtvig om Island
I 1800-tallet var ideen om nationen og det nationale vigtigt. Et folk, der havde et fælles sprog, historie og kultur blev set som en nation. Mange mente, at det var bedst, at hver nation havde sin egen stat, dvs. en nationalstat.
Sønderjylland i bytte for Island
I 1864 kom Danmark i krig med Preussen og Østrig om hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Danmark tabte og måtte afgive hertugdømmerne. Gehejmestatsrådet var en forsamling, hvor den danske konseilspræsident (statsminister) og de vigtigste ministre mødtes med kongen. Her drøftede man, om man kunne overtale Preussen til at afgive Sønderjylland, dvs. den nordlige del af Slesvig. Til gengæld skulle Preussen have Island.
Vejen mod selvstændighed
I 1903 fik Island hjemmestyre. Det betød, at islændingene selv måtte bestemme flere ting. Det blev også bestemt, at islændingene altid skulle have et medlem af den danske regering. Vedkommende blev udpeget af det islandske Alting. Islændingene ønskede dog ret til at bestemme mere over egne forhold.

Island bliver en republik
I Forbundsloven fra 1918 var det aftalt mellem Altinget og den danske regering, at loven kunne genforhandles i 1940. I den forbindelse havde Island mulighed for at opsige forbundet med Danmark fra 1943.
Den lille islandske hest
Sven Brasch (1886-1970) tegnede mange plakater og var også en kendt vittighedstegner. I 1944, mens Danmark var besat, brød Island ud af personalunionen med Danmark. Det syntes mange danskere var forkert. Til Svikmøllen 1944 tegnede Brasch denne tegning og forsynede den med en fortælling.