Færingernes fremtid som selvstændigt land

De fleste færinger mener, at Færøerne skal have mere selvbestemmelse. Men der er delte meninger om, om Færøerne skal rive sig løs, og hvad konsekvenserne vil blive.

Færøerne får ca. 640 mio. kr om året i bloktilskud fra Danmark. Det er 3-4 % af det færøske bruttonationalprodukt.

I 2015 interviewede avisen Information færøske politikere om deres holdning til, om Færøerne skulle løsrive sig fra det danske rige. Her er nogle udsagn.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde 1

Jóannes Patursson fra partiet Sjálvstýrisflokkurin (Selvstyrepartiet):

”Et lands indbyggere er dem, som bedst kender landets muligheder og udfordringer. De systemer, der er velegnede i for eksempel Danmark, Tyskland eller andre steder, er muligvis ikke velegnede her – og omvendt. Og selvfølgelig kan vi klare os. Det er bare et spørgsmål om tilpasning.”

Kilde 2

Høgni Hoydal fra partiet Tjodveldi (Republikanerne):

”Blokstøtten fra Danmark har samlet set en negativ effekt på vores økonomi. Den gør, at vi fører en ansvarsløs politik. Vi bruger de færøske penge til vores i forvejen mest velbjærgede borgere, og så må Danmark tage sig af resten.

Vi lægger med andre ord ansvaret fra os og bilder det færøske folk ind, at det er Danmark, som skal sikre det færøske velfærdssamfundet. Det mener jeg er grunden til, at Færøerne historisk set har befundet sig i konstante kriser. […]

Danmark fører det, jeg vil kalde en blød kolonipolitik. Man siger ikke direkte nej til, at Grønland og Færøerne kan blive selvstændige. Men uanset om der er en borgerlig eller en socialdemokratisk regering, støtter den altid dem, som vil bibeholde status quo. Danmark påtager sig rollen som den store hjælper, der skal rage kastanjerne ud af ilden for Færøerne og Grønland. Sådan har dagsordenen været de seneste år.”

Kilde 3

Beate Samuelsen fra partiet Sambandsflokkurin:

”For mig er det ligeså naturligt, at Færøerne hører med til Danmark, som at Bornholm gør det. […]

Vi er et meget lille samfund, men har stor strategisk betydning ved at ligge her i midten af Nordatlanten. Jeg er bange for, at Færøerne ikke kan tage vare på sig selv, hvis det kommer til en konfrontation mellem Øst og Vest. […] Rigsfællesskabet skal være med til at passe på os. Jeg synes derfor, at det er ærgerligt, at Danmark har lukket sine baser her på Færøerne.”

Kilde 4

Edmund Joensen fra partiet Sambandsflokkurin:

”Mange løsrivelsesfolk har store armbevægelser og fylder uforholdsvis meget i den offentlige debat. […] Dele af færøsk presse arbejder til fordel for løsrivelsespartierne. Der er for lidt plads til den store del af færingerne, der faktisk går varmt ind for Rigsfællesskabet. […]

Der er for både Færøerne, Danmark og Grønland langt flere fordele end ulemper ved Rigsfællesskabet. Færingerne har – i godt samarbejde inden for Rigsfællesskabet – udbygget og udviklet Færøerne erhvervsmæssigt, kulturelt og på andre måder. Fællesskabet bidrager også til at sikre økonomisk stabilitet og velfærd på Færøerne. Hertil kommer, at der bor rigtig mange, veluddannede færinger i Danmark, og at vi historisk har stærke bånd landene imellem.”

 

Information, 8. juni 2015, side 10-11