Færøernes flag

Færøernes flag Merkið (Mærket) er fra 1919. Men det officielle flag var Dannebrog. Under den britiske besættelse blev det færøske flag øernes officielle. I 1945 gik partiet Folkeflokken til valg på, at Færøerne skulle løsrive sig fra Danmark.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Det krævede også, at det færøske sprog skulle ligestilles med dansk, og at Merkið skulle være det officielle flag på Færøerne fremover. Det havde den danske indenrigsminister Knud Kristensen denne kommentar til:

”Hvis vi skal ydmyges så meget, at vi skal have hvert sit flag, og at det danske sprog ikke skal have større ret på Færøerne end et hvilket som helst andet sprog, så er vi inde på noget som intet andet land, der ikke er i opløsning, kan finde sig i. Er der ikke noget, der binder os til hinanden, må vi hellere skilles, og så senere knytte bånd som to selvstændige lande.”

Bearbejdet uddrag af Vestkysten 31. oktober 1945