Klaksvig-sagen

I begyndelsen af 1950’erne var Olaf Halvorsen en afholdt læge på Klaksvíks sygehus. Men i 1953 anklagede Den danske Lægeforening ham for under krigen at have tilbudt sig som læge for de tyske tropper på Østfronten.

Sagen endte med, at Halvorsen fik en ”alvorlig misbilligelse”. Desuden blev han pålagt at betale sagens omkostninger på ca. 600 kr. Det nægtede Halvorsen.

I 1955 besluttede de færøske og danske myndigheder i Torshavn at fyre Halvorsen. Det skabte vrede i lokalbefolkningen. Myndighederne sendte et skib til Klaksvík for med magt at fjerne Halvorsen. I Klaksvík blev myndighederne mødt af ca. 100 vrede færinger, der jog myndighederne på flugt.

De lokale myndigheder anmodede om hjælp fra Danmark. 120 bevæbnede politibetjente blev sendt af sted. Men i Klaksvíg havde man forberedt sig. På havnen gik bevæbnede mænd, og havneindsejlingen var blokeret med et gammelt skib, der var fyldt med sprængstof.

Den danske finansminister rejste til Færøerne for at mægle i striden. Det lykkedes at nå frem til en aftale om, at Halvorsen i en periode skulle rejse tilbage til Danmark. Da der blev rejst sigtelse mod de færøske ”uromagere”, og flere blev idømt fængselstraf, tog konflikten til igen. Der var bombesprængninger og skudepisoder – uden at nogen kom alvorligt til skade.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde 1

”[…] afsendelsen af politiforstærkning fra Danmark har vakt den største opsigt på Færøerne. Man frygter for blodsudgydelser i Klaksvig, hvor mange af byens 4.000 indbyggere står på læge Halvorsens side. […]

Den færøske republikaner Erlandur Patursson […] har tidligere, bl.a. under fiskerstrejken for et år siden, optrådt som korrespondent til udenlandske telegrambureauer og kombineret denne virksomhed med sit eget politiske spil. […]

Formodningen om, at det skulle komme til blodsudgydelser i Klaksvig er sikkert en ønskedrøm hos Elendur Patursson. Fra dansk side venter man ikke, at politistyrkens ankomst bliver særlig dramatisk. Tværtimod er der grund til at tro, at alt er tilrettelagt på en sådan måde, at gennemførelsen af fogedforretningen (tilbageholdelsen af Halvorsen) kan ske uden de helt store bataljer.”

Kilde 2

Under overskriften ”En gal mand har nu magten i Klaksvik” skrev Information den 25. april 1955:

“Klaksvik befæster sig. De færøske løsrivelsesfolk med Erlendur Patursson i spidsen udfolder energiske bestræbelser for at få en generalstrejke i gang. […]

Trods alle ”stormvarsler” har man indtrykket af, at hovedparten af den færøske befolkning deler landsstyret synspunkt, at Halvorsen skal væk.

Men færingerne er letbevægelige, og Erlendur Patursson har erfaring for – bl.a. fra den store fiskerstrejke for at par år siden – at en stemning kan vende fra den ene dag til den anden og en tilsyneladende håbløs kamp kan føres til sejr. Dengang sejrede han dog på trusler om vold. Det bliver ikke så let denne gang, da landsstyret har en virkelig politistyrke til at beskytte sig.”

 

Kilderne er bearbejdede uddrag fra Information fra henholdsvis 22. og den 25. april 1955.