Selvstændighed eller ej

Fra 1940 til 1945 var Danmark besat af Tyskland, og Færøerne var besat af Storbritannien. Under den britiske besættelse fik færingerne større selvbestemmelse. Det betød, at ønsket om, at Færøerne skulle frigøre sig fra Danmark, voksede.

Fra 1816 til 1948 var Færøerne et dansk amt, der blev ledet af en dansk amtmand.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde 1

Under valgkampen på Færøerne i 1943 udtalte lederen af selvstyrepartiet Thorstein Petersen til Politiken:

”På Færøerne skal færingerne råde, ingen anden. […] Jeg vil kæmpe mod amtmandsvældet på Færøerne. Det er et standpunkt, som jeg har holdt fast ved, og som jeg fremdeles vil holde fast ved. Dette standpunkt skyldes, at jeg ikke tror, at der kan komme noget godt for os færinger, før vi gør os løs fra den mindreværdsfølelse, som har været til stor skade for vort folk.”

Kilde 2

Sambandspartiet, der ønskede at bevare tilknytningen til Danmark, havde under valgkampen i 1943 en anden opfattelse:

”Tror man virkelig, at det vil lykkes Færøerne i al fremtid at passe sine egne sager uden før eller senere at komme i afhængighedsforhold til fremmede? […] I den tid, Færøerne har hørt sammen med Danmark, har vi kunne pleje og udvikle vort eget sprog og kultur. Ingen vil kunne benægte det. Når krigen er forbi, har vi mere end nogensinde brug for at stå sammen med et Danmark, der i kraft af sin position som et af frihedens og demokratiets mønsterlande har vundet anderkendelse og respekt.”

Kilde 3

Nationaltidende, hvis synspunkter passede med Det Konservative Folkepartis, skrev sådan om det færøske parti Folkeflokkens ønske om selvstændighed:

”Færøerne er et dansk amt. Og overfor den færøske befolkning står det moderne, folkestyrende Danmark med god samvittighed – uanset hvad der kan have været at klage over i længst forsvundne dage.

Dansk styre har ikke blot på enhver måde søgt at tage hensyn til Færøernes egenart og gamle kultur. […] – overalt vil det kunne konstateres, at den danske stat har søgt at være den færøske befolknings hjælper og ofret Færøerne en lige så stor, ja måske en større opmærksomhed end noget andet dansk amt.”

 

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag fra Politiken 11. juni 1943
Kilde 2 er et bearbejdet uddrag fra Børsen 14. august 1943
Kilde 3 er et bearbejdet uddrag fra Nationaltidende 11. juni 1943