Bloktilskud

Grønland får hvert år et stort bloktilskud fra Danmark. I 2018 var det ca. 3,8 mia. kr.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

I 1996 sagde Per Rossing-Petersen, der i 2016 blev formand for partiet Inuit om bloktilskuddet:

”Vi kan godt klare os uden dette bloktilskud, endda meget bedre […]. På denne måde (når vi får bloktilskud) får grønlænderne igen frarøvet den meget vigtige ansvarsfølelse og selvværdsfølelse, som indtil dags dato er blevet frataget gennem denne koloni-agtige måde, landet bliver styret på, og gennem bloktilskuddet, som jo også giver en sovepudeeffekt på hele samfundet. Lad os se hvad der egentlig ville ske, hvis vi fjerner dette – roden til alt ondt – bloktilskud.”

Bearbejdet uddrag fra Jón Th. Thór (m.fl.): Naboer I Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. 2012