Alle kilder i temaet: 9. Grønland fra amt til selvstyre, fra 1950

Fra det primitive til det civiliserede
I 1950 skulle den danske statsminister Hans Hedtoft i FN forklare, hvorfor Danmark fortsat havde Grønland som koloni.
Augo Lynges tale i Folketinget
I 1953 blev grundloven ændret. Det betød bl.a. at Grønland fik to pladser i Folketinget. De to første var Frederik og Augo Lynge. I sin første tale i Folketinget den 27. november 1953 vurderede Augo Lynge Grønlandskommissionens plan, G50.
Gik det for stærkt?
Der skete hurtige og voldsomme forandringer i Grønland i 1950’erne og 1960’erne.

Bloktilskud
Grønland får hvert år et stort bloktilskud fra Danmark. I 2018 var det ca. 3,8 mia. kr.
Uddannelse
Oversigt over grønlændernes og danskernes uddannelsesniveau.
Selvmord
Hver 5. grønlænder har overvejet at begå selvmord. Hvert år begår ca. 40 grønlændere selvmord. Ud fra befolkningstallet svarer det til 7-8 gange så mange som i Danmark. Jørgen Thorslund har undersøgt problemet.
Grønland ud af rigsfællesskabet
I 1979 fik Grønland hjemmestyre og i 2009 selvstyre. Det betyder, at det grønlandske landsting og landsstyre selv kan træffe afgørelse på en række områder – uafhængigt af Folketinget. Det vigtigste er, at det grønlandske folk ved en folkeafstemning kan beslutte, at Grønland skal være en selvstændig stat.