Uddannelse

Oversigt over grønlændernes og danskernes uddannelsesniveau.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Grønland – Danmark 

(tallene er i procent)

  1. Har forladt skolen efter 9. eller 10. klasse: 63 – 28
  2. Har forladt skolen efter gymnasiet: 5 – 9
  3. Har en erhvervsfaglig uddannelse: 20 – 31
  4. Har en kort videregående uddannelse: 2 – 4
  5. Har en mellemlang videregående uddannelse: 6 – 15
  6. Har en lang videregående uddannelse: 3 – 7
  7. Ph.d. og forskeruddannelse: 0 – 1
  8. Øvrige: 1 – 5

Grønlands Statistik, http://www.stat.gl/default.asp?lang=da