Gik det for stærkt?

Der skete hurtige og voldsomme forandringer i Grønland i 1950’erne og 1960’erne.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde 1

Mads Lidegaard (1925-2006), der var præst i Nuuk skrev i 1959 en artikel Den glemte generation. For Lidegaard var det især de voksne grønlændere, der havde svært ved at klare omstillingen.

”Det er umuligt at bevise, hvor mange af den nye tids meget omtalte samfundsproblemer, som direkte har rod i den glemte generation og dens reaktioner. Men det turde være temmelig givet, at kønslig holdningsløshed, umådeholdent drikkeri, stigende kriminalitet, og hvad man ellers jamrer sig over i nutidens Grønland, hænger nøje sammen med det moralske sammenbrud, som nederlaget overfor den nye tid afstedkommer hos mange mennesker.”

Kilde 2

P.H. Lundsteen (1910-1988) var født i Danmark og var landshøvding i Grønland fra 1949 til 1961. Ved sin afsked i 1961 skrev han i tidsskriftet Grønland:

”[…] man kan ikke uden videre bortforklare den bestemte følelse i store dele af den grønlandske befolkning i dag, at grønlænderne ikke i tilstrækkelig grad er med i det, der foregår. […] hele den moderne indsats på masser af områder har medført, at højere uddannede udsendte er blevet sat til at bestride poster, som tidligere var besat af grønlændere. […]

Vi ved også, at der udsendes store antal af ufaglærte arbejdere fra Danmark. Uden at der har været foretaget tilbundsgående undersøgelser af, hvor og hvorledes – evt. med hvilken grad af specialuddannelse – grønlænderne kan eller bør gå ind i opbygningsarbejdet.”

 

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag fra Mads Lidegaard: Den glemte generation. Tidsskriftet Grønland, 1959.

Kilde 2 er et bearbejdet uddrag fra tidsskriftet Grønland, 1961.