Fra det primitive til det civiliserede

I 1950 skulle den danske statsminister Hans Hedtoft i FN forklare, hvorfor Danmark fortsat havde Grønland som koloni.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Han svarede sådan:

”Den grønlandspolitik, Danmark har ført gennem ca. 175 år, har været præget af et ideelt ønske om at hjælpe grønlænderne. […] Vort mål har aldrig været at udbytte. Derimod har vi ønsket at værne og højne det primitive folk, som det var os betroet at lede frem. Vi har haft moralsk forpligtelse til med vort eksempel at vise verdens andre nationer, hvorledes vi på human måde forståer at føre grønlænderne frem fra det primitive stade op til det niveau, vi selv befinder os på. Dette har været vores grund til at besidde Grønland.”

Fra: Andersen, Astrid Nonbo, “Grønland vil skrive sin egen historie” i Baggrund, 14. december 2014, http://baggrund.com/gronland-vil-skrive-sin-egen-historie/