Grønland ud af rigsfællesskabet

I 1979 fik Grønland hjemmestyre og i 2009 selvstyre. Det betyder, at det grønlandske landsting og landsstyre selv kan træffe afgørelse på en række områder – uafhængigt af Folketinget. Det vigtigste er, at det grønlandske folk ved en folkeafstemning kan beslutte, at Grønland skal være en selvstændig stat.

Der er seks politiske partier i Grønland. De fleste ønsker, at Grønland opnår selvstændighed i løbet af en kortere eller længere tid. Samarbejdspartiet går dog ind for en tættere tilknytning mellem Danmark og Grønland.

Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Kilde

Uddrag af Jens Aage Poulsens interview med tre grønlandske lærerstuderende i Nuuk den 26. april 2019. På spørgsmålet om Grønland skal være en selvstændig stat svarede de:

”Vi er ikke klar endnu. Der er for få (grønlændere), der er blevet uddannet. […] Vi kan ikke løserive os fra Danmark, hvis vi ikke har nok uddannede der er. De uddannede, der er, læge, jordmødre – selv butikschefer … Når du går hen til Pisiffik (navnet på et supermarked), så er der danske chefer derinde.”

Interviewer: “Hvis nu problemerne med de manglende uddannede grønlændere løses, mener I så, at Grønland skal være en selvstændig stat?”

”Det er jeg ikke sikker på. Jeg synes, at det er lidt rodet. Vi bor i Nuuk. Jeg har aldrig boet i andre byer. I Nordgrønland har de den tankegang, at vi bare retter os efter danskerne. De (folk fra andre dele af Grønland) mener, at vi ikke er ægte grønlændere. De fleste unge i Nuuk taler dansk og ikke så meget grønlandsk.”