Bedre for de sorte i Vestindien?

Her fortæller en tidligere dansk guvernør i Afrika om slavehandelen.

Selvom modstanden mod slaveri og slavehandel voksede mod slutningen af 1700-tallet, var der mange, som var imod en afskaffelse. Mange mente faktisk, at de sorte havde det bedre i Vestindien end i Afrika. Andreas Riegelsen Bjørn, som boede i Guinea på Afrikas vestkyst i mange år og var guvernør i årene 1789-1793, fortæller her om sine erfaringer med slavehandelen i en tekst fra 1792 – det år hvor Danmark forbød den transatlantiske slavehandel.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“Uberegneligt stort er det antal af mennesker, der dybt inde i Afrika … lever under det grusomste tyranni i bestandig angst for at (…) slagtes til spisning og afgudsofringer, dræbes i evigtvarende krige (…) eller at pines til døde på en mere eller mindre barbarisk måde.

Og når man på den anden side betragter kolonislaverne i Vestindien, der her (…) kan omgås moralske mennesker og derved (både de selv og deres børn) dannes til nyttige mennesker.

Så må dog enhver upartisk erkende, at forskellen mellem deres ulykkelige skæbne i Afrika og deres mildere kår i Vestindien er højst betydelig (…).”

 

Billede af bogen”Tanker om Slavehandelen. Resultater efter Iagttagelser og mangeaarige Erfaring”. Billedet er udlånt af Rigsarkivet.

Kilden er et bearbejdet uddrag af ”Tanker om Slavehandelen. Resultater efter Iagttagelser og mangeaarige Erfaring”, af Andreas Rigelsen Bjørn, 1792.

Kilden er lånt fra Rigsarkivet.
Link:http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wpcontent/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_10_lsv_ForsvarForSlaveri.pdf