Skadelig slavehandel

I slutningen af 1700-tallet voksede modstanden mod slaveri og slavehandel. I det danske tidsskrift Minerva skrev en anonym forfatter i 1792 om fordelene ved at afskaffe slavehandelen.
Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“Når nu denne handel er så skadelig for folkemængden i den stat, hvor den føres, da den koster mange søfolks liv, og når den mere forarmer [fattiggør] end beriger dem, som beskæftiger sig med den, så kan der vel ikke tænkes anden særlig grund til at lade den vedblive, end at de vestindiske koloniers avl ikke kunne opretholdes uden den [at der ikke kunne fødes sorte arbejdere nok på øerne].

Men nu er det bevist, at avlen i kolonierne ikke alene kunne bestå, men ville drives meget bedre og fordelagtigere, ikke blot hvis slaveriet ophævedes, men også alene hvis man forbød al slaveindførsel fra Afrika, det vil sige ophævede slavehandelen. (…)

Der kræves kun medmenneskelig behandling af negrene for at gøre denne indførsel unødvendig. Det er sat uden for tvivl, at hvis kolonidyrkningens arbejdere var indfødte kreoler [slaver født i Vestindien] (…) ville disse ikke alene forplante sig i det nødvendige antal [der ville blive født sorte arbejdere nok], ja endnu mere, og derved spare de store omkostninger til afrikanske negres indkøb; men de ville bedre holde klimaet og arbejdet ud, hvis disse indfødte arbejdere (…).

Og jordejerne, hvis liv i Vestindiens mest paradisiske egne opfyldes af uophørlig og velbegrundet angst for oprør og forræderi, ville være trygge som andre landes indbyggere.
Det er bevist, at statsindkomsterne ville vinde, fabrikationsvirksomhederne ville vinde, handelen ville vinde, og menneskeligheden i almindelighed ville vinde, hvis slavehandelen blev ophævet.”

Billede af den første side af den originale artikel i Minerva. Billedet er udlånt af Rigsarkivet. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.
Kilden er et bearbejdet uddrag af en artikel bragt i tidsskriftet Minerva i 1792.
Kilden er lånt fra Rigsarkivet.
Link: http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wpcontent/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_12_lsv_FordeleVedAtAfskaffeSlavehandel.pdf