Historiefaget 10 år efter gymnasiereformen

I forbindelse med reformens, og derved det nye historiefags, 10 års fødselsdag, har Undervisningsministeret afholdt en konference med titlen ”Historiekonference - bring de faglige mål i spil!”

Historiefaget i gymnasiet blev ændret i forbindelse med gymnasiereformen i 2005. Elevernes kompetencer kom i centrum, og der skete en styrkelse af fagets teori og metode.

Konferencen omhandlede, hvordan de historiefaglige kompetencer viser sig i flere sammenhænge, blandt andet i den daglige undervisning.

[pil variant=”grøn”] Materiale fra konferencen

På konferencen deltog tre af HistorieLabs medarbejdere:

Nikolaj var med til af afvikle en workshop omhandlende AT med historiefaget, Loa holdt oplægget Historiefaget i folkeskolen, og Heidi stod for et oplæg med titlen Hvor er historiefagets genstandsområde blevet af.