Historieundervisning og fagportaler

Denne artikel har fokus på de udfordringer, læreren kan møde, hvis undervisningen overvejende gennemføres gennem brug af fagportalers færdige forløb.
Emner: Historieundervisning

Historieundervisning og fagportaler

Af Jens Pietras, Professionshøjskolen Absalon
Oktober 2021

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i Radar er skrevet af Jens Pietras, historiedidakter ved Professionshøjskolen Absalon. Jens Pietras sætter fokus på de udfordringer, som læreren kan møde, hvis undervisningen overvejende gennemføres gennem brug af fagportalers færdige forløb.

Undervejs i artiklen giver han desuden en række konkrete forslag til, hvordan disse udfordringer kan takles.

Artiklen udspringer bl.a. af en interesse for, hvordan digitale fagportaler og deres indhold og forløb spiller sammen  med historiefagets kompetenceorienterede læreplan:

Mit interesse er, hvordan de forlagsproducerede digitale fagportaler og deres indhold og forløb spiller sammen med historiefagets kompetenceorienterede læreplan. Den lægger jo op til, at undervisningen organiseres som undersøgende og problemorienterede læreprocesser, hvor eleverne er aktive og har medindflydelse på de valgte problemstillinger, kilder, læremidler og andre ressourcer samt arbejdsformer. Jeg undersøger endvidere, om en dominerende brug af en digital fagportal understøtter fagets undersøgende sigte og samtidig styrker elevernes historiske kompetencer og historiske tænkning.

Artiklen henvender sig primært mod historielærere (grundskole, gymnasier, lærerstuderende, læreruddannere).

God læselyst.

Download artiklen som PDF