Videreuddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet består af 12 undervisningsdage (kl. 9-15), to aktionslæringsforløb og vejledning i forbindelse med opgaveskrivning. Undervisningsfaget afsluttes med en eksamen, som består af to delprøver: Udarbejdelse af en skriftlig opgave på max 10 sider og mundtlig eksamen. Eksamen kan afvikles individuelt eller i gruppe.

Brush-up-kurset består af 4 undervisningsdage (kl. 9-15) og et aktionslæringsforløb i samarbejde med en kulturinstitution. Kurset gennemføres sammen med og parallelt med uddannelsesforløbet, hvorfor der vil blive lagt op til samarbejde med kolleger fra egen skole, som er tilmeldt undervisningsfaget.