Om videreuddannelsen

Videreuddannelsen gennemføres i de deltagende kommuner og løber frem til 2019. Men der er fokus på udviklingen af et videreuddannelsesdesign, der kan være til glæde for andre kommuner, lærere og kulturinstitutioner.

Videreuddannelsesforløbet gennemføres i tæt samspil med lærerens egen undervisning i historie. De enkelte undervisningsgange fokuserer på bestemte tematikker, hvor begreber som historiebevidsthed/historisk bevidsthed, historiebrug, kilder, læremidler osv. behandles teoretisk og historiedidaktisk. Undervisningsgangene består af oplæg fra undervisere og deltagere, drøftelser på holdet med afsæt i oplæg, læst litteratur og gruppeøvelser.

Undervisningsfaget er koblet tæt sammen med aktionslæring. Aktionslæring er forløb, hvor læreren gennemfører undervisningsforløb sammen med sin klasse, og hvor læreren sætter fokus på særlige områder, som ønskes afprøvet. Der er i uddannelsen indlagt to aktionslæringsforløb. Det første er planlagt til at foregå på egen skole med egen klasse, og det andet udgør et samarbejde med en lokal kulturinstitution. I forbindelse med aktionslæringsforløbene deltager læreren efterfølgende i en didaktisk samtale med underviseren fra UCL/HistorieLab. Samtalerne giver mulighed for refleksion over egen læring/undervisning og feedback over de afprøvede forløb. Brush-up-kursisterne gennemfører et aktionslæringsforløb i samarbejde med lærerene på uddannelsen og kulturinstitutioner.