Videreuddannelsesdesignet

Læreren på uddannelsen vil udover at få styrket sine kompetencer, opnå de formelle kompetencer gennem kompetencemålsprøven i faget historie og indgå i kvalificeret dialog om egen undervisning med en kompetent underviser i historie, være en del af projektet Sammen om historie.

Projektets kerne er udviklingen af et unikt videreuddannelsesdesign, der kombinerer opkvalificering af historielærere med inddragelse af samarbejde med kulturinstitutioner og aktionslæring, der sikre en lokal forankring på skolen og i lokalområdet. Dertil kommer effektmåling, følgeforskning og netværksetablering.

Projektet gennemføres i kommunerne regionalt og løber frem til 2019, men tænkes nationalt, således at modellen for kompetenceudvikling samt den viden, der genereres i projektet, opsamles og gøres tilgængelig for alle landets kommuner, skoler, lærere og uddannelsesinstitutioner.

Deltagere på uddannelse vil under forløbet bliver inviteret til at bidrage, involvere sig i og udvikle projektet igennem forskerworkshops og evalueringstiltag.