Ny publicering: Rejsen til jernalderen – en billed- og samtalebog

I forbindelse med projektet Dannelsesbroen er ”Rejsen til jernalderen” netop udgivet. Bogen er en billed- og samtalebog til børn i alderen 3-9 år. Idéen med bogen er at give inspiration til at besøge en kulturarvsinstitution og til arbejdet med et tema om jernalderen, ligesom det også er hensigten at give pædagogen et redskab til at formidle emnet til børnene.

Hent bogen her

I forbindelse med projektet Dannelsesbroen er ”Rejsen til jernalderen” netop udgivet. Bogen er en billed- og samtalebog til børn i alderen 3-9 år. Idéen med bogen er at give inspiration til at besøge en kulturarvsinstitution og til arbejdet med et tema om jernalderen, ligesom det også er vores hensigt at give pædagogen et redskab til at formidle emnet til børnene.

Mette Nørregaard Christensen, HistorieLab, har udarbejdet bogen i samarbejde med Vingsted Jernalder og Skibet Børnehus. Hun fortæller således om tanken bag bogen:

Bogen handler om jernalderen, men den lægger også op til, at man kan snakke mere filosofisk om, hvad gamle dage er. Hvis man tænker på, hvad det vil sige at have historieforståelse som fireårig, jamen så er det måske noget med at forstå, at der er noget, som har været anderledes en gang. Om det så er 100 år siden eller fem år siden – den tidsfornemmelse har de ikke. Men der var en gang, hvor det var anderledes, og der kommer en tid, hvor det igen bliver anderledes, end det er nu. Og det er jo en måde at begynde at forstå sin omverden på.

Bogen er foldbar, således at der på den ene side er store billeder, som børnene kan kigge på. På den anden side kan den voksne læse op fra en fortæller-tekst samt søge viden i faktaboksen “Baggrund”. Ligeledes er billederne, som børnene kan se, også sat ind i mindre størrelse. Mette Nørregaard Christensen fortæller:

Måden bogen er bygget op på, gør, at den voksne kan have øjenkontakt med børnene, mens der bliver læst op, fordi bogen kan foldes, som den kan. Børnene kan se de store billeder, mens den voksne har faktaboksen og fortæller-teksten og de små billeder at støtte sig op ad. Fortæller-teksten skal ses som en idé til at komme i gang med at snakke med børnene om rejsen til jernalderen.

Bogens fire temaer er valgt på grundlag af det børnenes interesserer sig mest for ved deres besøg i Vingsted Jernalder.

Læs mere om bogen

Baggrund for publikationen

Dannelsesbroen er et samarbejde mellem lokale dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner i såkaldte samarbejdsklynger. Projektet støttes af Vejle Kommune, og HistorieLab i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole koordinerer projektet samt videndeler erfaringer fra samarbejdet. Det er projektets tre publikationer eksempler på.

Publikationen ”Rejsen til jernalderen” udspringer af et samarbejde med Vingsted Jernalder og Skibet Børnehus. Projektets idé er at arbejde før, under og efter børns møde med en kulturarvsinstitution.

Kulturen, i form af kulturinstitutioner, kan ses som brobygger, hvor forskellige professioner og institutioner mødes og styrker samarbejdet, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes. Materialet er også tænkt som inspiration til, hvordan dagtilbud, indskoling og et museumsmiljø kan arbejde sammen om børns møde med kultur og kulturarv og derigennem skabe en fælles ”dannelsesbro”.

Se også de andre publikationer:

Alle udgivelser findes både som online udgave og kan lånes på biblioteket i fysisk format.

Hent Rejsen til jernalderen som PDF