Rejsen til jernalderen – en billed- og samtalebog

I forbindelse med projektet Dannelsesbroen er bogen ”Rejsen til jernalderen” netop udgivet. Bogen er en billed- og samtalebog til børn i alderen 3-9 år. Idéen med bogen er at give inspiration til at besøge en kulturarvsinstitution og til arbejdet med et tema om jernalderen, ligesom det også er hensigten at give pædagogen et redskab til at formidle emnet til børnene.

Rejsen til jernalderen er en billed- og samtalebog, der kan understøtte det pædagogiske arbejde med jernalderen.

Bogen kan bruges som oplæsningsmateriale til dagtilbud og indskolingen. Bogen kan bruges, når man sidder og læser sammen i sofaen eller til fælles samling. Når bogen foldes om, kan den voksne se opslaget med teksten, imens børnene kan se billederne. Mette Nørregaard Christensen, HistorieLab, fortæller:

”Måden bogen er bygget op på, gør, at den voksne kan have øjenkontakt med børnene, mens der bliver læst op, fordi bogen kan foldes, som den kan. Børnene kan se de store billeder, mens den voksne har faktaboksen ”Baggrund” og fortæller-teksten og de små billeder at støtte sig op ad. Fortæller-teksten skal ses som en idé til at komme i gang med at snakke med børnene om rejsen til jernalderen.”

Bogens fire temaer er valgt på grundlag af det børnenes interesserer sig mest for ved deres besøg i Vingsted Jernalder. Bogen henvender sig til 3-9 årige børn og er udarbejdet af HistorieLab på baggrund af aktiviteter, observationer og samtaler med Skibet Børnehus og Vingsted Jernalder.

Hent Rejsen til jernalderen som PDF

 

Nye idéer opstår i samarbejdet

Børn undrer sig over de særeste ting og lægger tit mærke til nogle detaljer, som de voksne ikke har tænkt på at undres over. Hvordan kan en skammel have tre ben og hvorfor hænger der hønsefødder ved dørene i Vingsted Jernalder?

Netop i samarbejdet imellem lokale dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner kommer de inspirerende observationer frem. Børnenes optagethed bliver en inspiration til videre samarbejde om didaktiske læremidler, der kan støtte børns oplevelser. Mette Nørregaard Christensen fortæller:

Vi har haft fine oplevelser med at være en del af dagene i Vingsted Jernalder. Vi har set, hvad børnene er optaget af og hvad der betyder noget, når man er 5-6 år gammel. Nogle gange glemmer vi det jo lidt selv som voksne. At se hvordan de pludselig går meget op i noget bestemt – det får virkelig en til at stoppe op og tænke. For børnene får bare øje på nogle andre ting, end hvad vi voksne forestiller os. Derfor er det vigtigt for os både at være med sammen med børnene, men også at samarbejde med pædagogerne og med formidlerne i Vingsted Jernalder, fordi de ved, hvad børn spørger om og er optaget af.

En billed- og samtalebog til 3-9 årige

Det didaktisk læremiddel kan bruges i mange sammenhænge, og det er ligeledes tiltænkt, at børnene kan blive klædt på til en tur i fx Vingsted Jernalder, hvor børnene kan opleve fortællingerne i virkeligheden.

Mette Nørregaard Christensen fortæller her om tanken bag udgivelsen:

Bogen handler om jernalderen, men den lægger også op til, at man kan snakke mere filosofisk om, hvad gamle dage er. Hvis man tænker på, hvad det vil sige at have historieforståelse som fireårig, jamen så er det måske noget med at forstå, at der er noget, som har været anderledes en gang. Om det så er 100 år siden eller fem år siden – den tidsfornemmelse har de ikke. Men der var en gang, hvor det var anderledes, og der kommer en tid, hvor det igen bliver anderledes, end det er nu. Og det er jo en måde at begynde at forstå sin omverden på.

Bogen er tænkt som en måde at efterbearbejde oplevelser, som fx at have besøgt en kulturarvsinstitution, gennem samtale og leg.

En samling af didaktiske læremidler om jernalderen

Denne billed- og samtalebog er en af flere udgivelser fra HistorieLab om jernalderen. Se også de andre publikationer herunder:

Jernalder for børn: Aktiviteter for 3-9 årige børn handler om forskellige aktiviteter og idéer til lege. Bogen tager udgangspunkt i lege og aktiviteter, børnene kan lave i Vingsted Jernalder, men i lige så høj grad kan man også tage idéerne med videre som inspiration og aktiviteter i hverdagen.

Jernalder for børn: Vendespil 3-9 år som indeholder en række billeder fra jernalderen, der har fokus på, hvad børn interesserer sig for. Spillet kan både bruges som vendespil, men kortene kan også bruges som fortællerkort, samtalekort eller til at skrive historier om. Kortene henvender sig til både dagtilbud og indskolingen.

Alle tre udgivelser findes både som online udgave og kan lånes på biblioteket i fysisk format.

 

Baggrund for publikationen

Dannelsesbroen er et samarbejde mellem lokale dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner i såkaldte samarbejdsklynger. Projektet støttes af Vejle Kommune, og HistorieLab i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole koordinerer projektet samt videndeler erfaringer fra samarbejdet. Det er projektets tre publikationer eksempler på.

Publikationen ”Rejsen til jernalderen” udspringer af et samarbejde med Vingsted jernalder og Skibet Børnehus. Projektets idé er at arbejde før, under og efter børns møde med en kulturarvsinstitution.

Kulturen, i form af kulturinstitutioner, kan ses som brobygger, hvor forskellige professioner og institutioner mødes og styrker samarbejdet, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes. Materialet er også tænkt som inspiration til, hvordan dagtilbud, indskoling og et museumsmiljø kan arbejde sammen om børns møde med kultur og kulturarv og derigennem skabe en fælles ”dannelsesbro”.

Hent og læs udgivelsen her