Nyt perspektiv på dansk historie

En ny påtrængende dagsorden trænger sig på – klimadagsordenen. Hvis vi fortsætter som hidtil, destruerer vi snart vores fælles klode. Hvad skal vi gøre? Og hører ovenstående bekymring til i historiefaget? I denne RADAR-artikel kan du læse om Jens Flemming Pietras bud på at genbesøge kendte danske historiske begivenheder, for at tilføje en ny dimension og synsvinkel som forklaring på begivenheder, forløb og konsekvenser – nemlig en klimasynsvinkel.
Emner: Historieundervisning

Nyt perspektiv på dansk historie

Af Jens Flemming Pietras, Professionshøjskolen Absalon
Marts 2023

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Jens Flemming Pietras, lektor, Læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

 

Artiklens indhold

Artiklen peger på potentialer, som en klimavinkel kan bidrage med i skolens historiefag. Desuden argumenteres der for, at alle historiske nedslag kan tematiseres ud fra den overordnede problemstilling: Hvornår, hvordan og hvorfor har klimaet direkte påvirket eller haft stor betydning for væsentlige begivenheder i dansk historie?

God læselyst.

Download artiklen som PDF