Tal med din bot i historie

Denne artikel sætter fokus på, hvordan du kan få teknologiforståelse ind i din historieundervisning med brug af en chatbot. I artiklen tager forfatterne udgangspunkt i konkrete afprøvninger af chatbot-teknologi i historie samt hvordan arbejdet med chatbots kan være en god konkretisering af teknologis muligheder og begrænsninger.
Emner: Historieundervisning

Tal med din bot i historie

Af Lars Due Arnov & Christian Aalborg Frandsen, Center for Undervisningsmidler
Maj 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i Radar er skrevet af Lars Due Arnov samt Christian Aalborg Frandsen, begge tilknyttet Københavns Professionshøjskole og Center for Undervisningsmidler.

Abstract

Få teknologiforståelse ind i historieundervisningen med en chatbot. I denne artikel argumenteres der for, at arbejde med chatbots kan være en god konkretisering af teknologis muligheder og begrænsninger, samtidig med at paletten af formidlingsformater i historieundervisning udvides og kvalificeres. Der tages udgangspunkt i konkrete afprøvninger af chatbot-teknologi i historie.

God læselyst.

Download artiklen som PDF